Persondata- og Cookiepolitik

Opdateret den 15. maj 2018

Behandling af personoplysninger

Som et naturligt led i Arp-Hansen Hotel Group A/S’ (”Arp-Hansen Hotel Group”) aktiviteter og markedsføringen af Arp-Hansen, herunder Arp-Hansen Hotel Groups hoteller, sker der behandling af personoplysninger om vores gæster og besøgende på vores hjemmesider. Det er Arp-Hansen Hotel Groups politik, at der skal være åbenhed om denne behandling. Denne politik beskriver derfor, hvordan Arp-Hansen Hotel Group behandler de personoplysninger, som indsamles i forbindelse med dit ophold på et hotel i Arp-Hansen Hotel Group samt ved brug af vores hotellers hjemmesider, herunder på www.arp-hansen.dk.

1. Dataansvarlig

Det er Arp-Hansen Hotel Group A/S, cvr-nr. 54399219, Nybrovej 75, 2820 Gentofte, der er dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

2. Indsamling af personoplysninger

Arp-Hansen indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på Arp-Hansen Hotel Groups hoteller samt ved brug af vores hjemmesider. Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. Disse personoplysninger vil ofte være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, kreditoplysninger samt oplysninger om dit ophold på Arp-Hansen Hotel Group, præferencer, forbrug, mv.

I forbindelse med afgivelsen af oplysninger vil det altid fremgå, om afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis booking af hotelophold.

Oplysningerne indsamles som udgangspunkt direkte fra dig, men vi kan også modtage oplysninger fra andre kilder, herunder selvstændige udbydere af bookingservices.

3. Hvorfor behandler Arp-Hansen dine personoplysninger?

Arp-Hansen behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

Booking af hotelophold:

Med henblik på at gennemføre booking af hotelophold, behandler Arp-Hansen Hotel Group oplysninger om dig til brug for opfyldelse af aftalen, eksempelvis beder vi om din e-mailadresse, så vi kan sende dig en kvittering på dit køb.

Når du booker ophold via vores hjemmesider behandles dine kreditkortoplysninger af vores betalingsudbyder.

Ophold på Arp-Hansen Hotel Group:

Arp-Hansen Hotel Group behandler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med dit ophold hos os og tilbyder dig de services, som du måtte have bestilt. Vi indsamler og behandler dine oplysninger, så vi har mulighed for at give dig den bedste oplevelse under dit ophold på Arp-Hansen Hotel Group og den bedst mulige service også ved fremtidige ophold.  

I visse tilfælde er vi forpligtet til at anmode dig om at fremvise ID i form af pas eller lignende med henblik på dokumentation.

Kundetilfredshedsundersøgelser:

Hvis du har afgivet din e-mail i forbindelse med booking af dit ophold hos Arp-Hansen Hotel Group, vil vi i visse tilfælde efter endt ophold sende dig en e-mail, der indeholder link til en kundetilfredshedsundersøgelse. Vi behandler din besvarelse heraf med henblik på at forbedre vores services.

Markedsføring og nyhedsbreve:

Hvis vi har modtaget dit forudgående samtykke hertil, vil Arp-Hansen Hotel Group behandle dine personoplysninger til fremsendelse af e-mails og nyhedsbreve fra Arp-Hansen Hotel Group med bl.a. aktuelle medlemsfordele og -tilbud, informationer om arrangementer og rabatter hos Arp-Hansen. Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. e-mail på info@arp-hansen.dk eller ved at benytte afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet.

Vi anvender Facebook-pixels til at indsamle data om din adfærd på vores hjemmeside. Formålet med indsamlingen er at målrette vores markedsføring på Facebook for de besøgende, som har besøgt vores hjemmeside, og som samtidig har en Facebook-profil. Denne behandling sker på baggrund af Arp-Hansen Hotel Groups legitime interesse i at kunne vise dig relevante tilbud og nyheder. 

Overvågning:

Arp-Hansen Hotel Group foretager videoovervågning på vores lokaliteter. Videoovervågningen sker på grundlag af Arp-Hansen Hotel Groups legitime interesse i forebyggelse af kriminalitet samt sikkerhed for vores gæster. Arp-Hansen Hotel Group har opsat skilte i de områder, som videoovervåges.

Optagelserne vil kun blive tilgået og gennemset i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger eller i forbindelse med intern/ekstern kontrol. Optagelserne kan ligeledes blive gennemgået i tilfælde af afklaring af sikkerhedsrelaterede hændelser.

I tilfælde af kriminelle handlinger eller mistanke om kriminelle handlinger, kan optagelserne videregives til politiet, eller hvis videregivelse er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Kundeservice og kommunikation:

Når du henvender dig til kundeservice eller kommunikerer med Arp-Hansen Hotel Group i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver med henblik på at behandle dine henvendelser. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender disse via e-mail.

Brug af hjemmeside:

Arp-Hansen Hotel Group har adgang til oplysninger om besøgende på hjemmesiden samt de besøgendes brug af hjemmesiden og dennes funktioner. 

Når du har besøgt Arp-Hansen Hotel Group hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger om dig:

  • De sider du har besøgt, hvornår og hvor længe
  • Brugeradfærd
  • Browsertype
  • IP-adresse

De indsamlede data behandles på grundlag af Arp-Hansen Hotel Groups legitime interesse i at opnås kendskab til brugernes anvendelse af hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derudover data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender hjemmesiden, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre hjemmesiden.

Andre formål:

Ud over ovenstående formål kan Arp-Hansen Hotel Group ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde lovkrav eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

4. Hvem deler Arp-Hansen Hotel Group dine personoplysninger med?

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan ske, hvis du har givet samtykke hertil. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i, fx i forbindelse med bestilling af en rejse. Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.  

Arp-Hansen Hotel Group overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til Arp-Hansen Hotel Groups leverandører, som leverer ydelser på Arp-Hansen Hotel Groups vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og loyalitetsprogram. Disse leverandører behandler alene personoplysningerne på Arp-Hansen Hotel Groups vegne og i overensstemmelse med Arp-Hansen Hotel Groups instruks og kan således ikke behandle personoplysninger til egne formål.

5. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til Arp-Hansen Hotel Group. Vi vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet legitimt grundlag. Tilbagekaldelse af samtykke kan dog medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde samme produkter og services til dig.

Tilbagekaldelse af samtykke til vores nyhedsbrev kan ske via afmeldingslink direkte i henvendelsen.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Arp-Hansen Hotel Group behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, herunder til profilering og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen eller kræve begrænsning af behandlingen.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som Arp-Hansen Hotel Group har registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til:

Arp-Hansen Hotel Group A/S
Att.: Torben Kristensen
Nybrovej 75
2820 Gentofte
E-mail: info@arp-hansen.dk
Telefon: +45 4597 0500

7. Sikkerhed

Arp-Hansen Hotel Group lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt, og at oplysningerne kun behandles af medarbejdere, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles for at undgå, at oplysninger tilintetgøres eller kommer uvedkommende i hænde.

8. Opbevaring af personoplysninger

Arp-Hansen sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne til enhver tid er korrekte.

Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for Arp-Hansen, at behandle eller opbevare dem til brug for ovenstående formål eller på grundlag af andet legitimt formål, herunder på grundlag af gældende lovgivning eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Optagelser fra videoovervågning med henblik på at forebygge kriminalitet slettes eller anonymiseres senest 30 dage efter, optagelsen fandt sted, medmindre det er nødvendigt for Arp-Hansen at opbevare optagelserne med henblik på at behandle en konkret tvist, fx i forbindelse med opklaring af kriminalitet eller andre ulovlige handlinger. Optagelser fra videoovervågning til andre formål vil blive slettet, når det ikke længere tjener et sagligt formål at opbevare oplysningerne.

Oplysningerne kan ligeledes blive opbevaret længere i anonymiseret form, dvs. det ikke længere vil være muligt at relatere oplysningerne til dig.

9. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan medlemmet altid kontakte Arp-Hansen via e-mail eller telefon som angivet ovenfor. Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 


Cookiepolitik

På hjemmesiden www.steelhousecopenhagen.com anvender vi cookies i overensstemmelse med nærværende cookiepolitik.
 

1. Ejeroplysninger

Arp-Hansen Hotel Group A/S
Nybrovej 75
2820 Gentofte
CVR-nr.: 54 39 92 19
Telefon: 45 97 05 00
Email: sales@arp-hansen.dk
 

2. Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone el. lign.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold.

En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. 

Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.
 

3. Cookies på www.steelhousecopenhagen.com

Vi bruger følgende typer cookies på www.steelhousecopenhagen.com:

www.steelhousecopenhagen.com sætter som 1. part:

Sessionscookies (2 stk.), som har til formål at huske brugerens præferencer (fx sprogvalg), samt registrere hvornår hjemmesiden forlades. De udløber, når du lukker browseren.

Persistente cookies (6 stk.) med det formål at adskille brugerne fra hinanden, fastlægge, om brugeren er ny i det system, som anvendes til webstatistik, indsamle statistik om, hvornår brugeren har besøgt hjemmesiden samt oplysninger om, hvilke sider brugerne typisk kommer fra og går videre til. Disse cookies lagres i en periode på mellem 1 døgn og 2 år.

GoogleAnalytics har adgang til 1 sessionscookie og 3 persistente cookies, som sættes af www.steelhousecopenhagen.com.

Som 3. part sætter følgende cookies på www.steelhousecopenhagen.com:

Ad.360yield.com

Persistente cookies (3 stk.), der har til formål huske præferencer og information, der gør det muligt at levere målrettede annoncer. Disse cookies lagres i en periode på 2 år.

Adform.net

Persistente cookies (7 stk.), som fungerer som et målingsinstrument for forskellige kampagner samt optimering af visning af kommercielt indhold og som indsamler information om brugeradfærd, fx tidspunkt for hvornår en bruger besøgte en website, hvilken side det var, sidens titel og IP adresse. Disse cookies lagres i en periode på mellem 2 døgn og 2 måneder.

Adnxs.com

Persistente cookies (3 stk.) med det formål at skelne mellem browsere og enheder, at analysere, om brugerens browser er sat op til at acceptere cookies fra AppNexus samt muliggør brug af platforme uden for www.steelhousecopenhagen.dk på hjemmesiden. Disse cookies lagres i en periode på mellem 2 døgn og 3 måneder.

Adscale.de

Persistente cookies (2 stk.), som muliggør levering af målrettet kommercielt indhold. Denne cookie lagres i en periode på mellem 1 måned og 1 år.

Adtech.de

Persistent cookie (1 stk.), som har til formål at undersøge, om kommercielt indhold tidligere er vist for burgeren. Denne cookie lagres i 2 år.

Angsrvr.com

Persistente cookies (3 stk.). Formålet med disse cookies er ved at blive undersøgt. Beskrivelsen vil blive opdateret. Disse cookies lagres i 1 måned.

Atemda.com

Persistente cookies (3 stk.) med det formål at undersøge brugeradfærd for at levere målrettet kommercielt indhold. Disse cookies lagres i 2 måneder.

Demdex.net

Persistente cookies (2 stk.) med det formål at levere målrettet kommercielt indhold. Disse cookies lagres i 2 år

Doubleclick.net

Persistente cookies (2 stk.), som har til formål at afgøre, hvilket kommercielt indhold, brugeren har fået vist og registrere informationer om, hvordan brugeren interagerer med dette indhold. Disse cookies lagres i en periode på mellem 1 døgn og 2 år.

Exelator.com

Persistente cookies ( 2 stk.). Det er uklart, hvad formålet med cookien er. Dette undersøges nærmere. Disse cookies lagres i 4 måneder. 

Rubiconproject.com

Persistente cookies (3 stk.) med det formål at huske brugere og deres adfærd og at levere målrettet kommercielt indhold. Disse cookies lagres i 1 måned.

Pubmatic.com

Persistente cookies (2 stk.) med det formål at levere målrettet kommercielt indhold. Denne cookie lagres i 1 måned.

Turn.com

Persistent cookie (1 stk.), som har til formål at indsamle information om brugeradfærd, fx tidspunkt for hvornår en bruger besøgte en website, hvilken side det var, sidens titel og IP adresse. Denne cookie lagres i 2 måneder.

Twitter.com 

Persistent cookie (1 stk.), som bruger elementer fra Twitter på hjemmesiden. Denne cookie lagres i 18 måneder.

Sessionscookie (1 stk.), som bruger elementer fra Twitter på hjemmesiden. Denne cookie udløber, når du lukker browseren.

Yieldlab.net

Persistent cookie (1 stk.), som tildeler den besøgende et unikt ID. Denne cookie lagres i 1 år.

Youtube.com

Persistente cookies (3 stk.), med det formål at tildele brugere et unikt ID samt at gemme dine præferencer og oplysninger om størrelsen af din internetforbindelse i forbindelse med visning af videoindhold på både computere og mobile enheder. Disse cookies lagres i en periode på mellem 1 døgn og 2 år.
 

4. Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr. Hvis du anvender en PC kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].
Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

 

5. Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookie-bekendtgørelsen). Cookie-bekendtgørelsen  Vejledning til cookie-bekendtgørelsen
  

6. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på marketing@arp-hansen.dk.